Allmänna villkor:

Dessa allmänna villkor gäller för Bussutrustningars produkter. Om inte särskilda överenskommelser har kommit upp mellan säljare och köpare. Samtliga priser i vår butik är exklusive moms och frakt så detta tillkommer om inget annat angetts.

Vid eventuella felaktigheter i angivandet av pris, leveranstid etc. Förbehåller vi oss rätten att
korrigera detta i efterhand. Kostnadsförändringar som påverkar priser i bekräftande order och
som inträffar innan leverans har skett, ger oss rätt att justera dessa.

Beställning:

Beställning av våra produkter sker via vår webbutik, epost eller telefonkontakt. För att beställningen via webbshoppen ska vara bindande så måste en orderbekräftelse skickas till kund via epost. Orderbekräftelse skickas ut automatiskt från webbshoppen så priser och rabatter kan variera mot fakturan. Det är priserna på fakturan som är gällande. Beställning av lagerförda varor skickas inom 1-2 arbetsdagar. Ej lagerförda varor skickas så snart dom har anlänt till vårat lager. 

Frakt:

Frakter och fraktkostnader baseras på ordens storlek och vikt. Vi väljer lämpligaste transportsättet efter pris och kundens egna önskemål eller överenskommelse. Det vanligaste fraktombudet vi använder är Postnord. Men vid en del tillfällen använder vi oss av andra ombud.

Leverans:

Leveransen av lagerförda varor är 1–3 vardagar. Ibland uppstår leveransförseningar från våra leverantörer som är utom våran kontroll. Det kan tex vara att leverantören inte fullföljer sina leveransförpliktelser mot oss eller problem vid tillverkningsprocessen.

Vid mottagen leverans skall varan kontrolleras så det inte uppkommit några skador eller fel.

Priser:

Alla priser är dagsaktuella och kommer att förändras. Priserna är bruttopriser. Ej lagerförda varor kan priserna variera utifrån leverantörens pris. Priserna är exklusive moms och tillkommer sen vid betalning. Även frakt tillkommer.

Betalning:

Betalning görs via faktura efter godkänd kreditprövning. Ingen fakturaavgift tillkommer. Betalningsvillkoren är 30 dagar efter fakturadatumet. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta på 8% + diskonto

Postförskott förekommer främst till privatpersoner. Så länge inte direkt betalning finns. Under utveckling. Faktura förekommer även till privat personen men i undantagsfall. Företag kan också bli debiterade via postförskott. 


Ångerrätt och öppet köp:

Som kund oss har du rätt att ångra ditt köp om du meddelar oss inom 14 dagar från det att du tagit emot varan. Varor som återsänds måste vara oanvända och i sin originalförpackning. Vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp står kunden för returfrakten. Om du som kund har hanterat artikeln i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion och detta lett till att artikeln som returneras är mindre värd, har vi rätt att dra av en summa motsvarande artikelns värdeminskning på det belopp som ska återbetalas. Värdeminskningen bedöms från fall till fall.

Reklamera:

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig vara ber vi dej kontakta oss innan du skickar något.

Skydd av personuppgifter enligt GDPR. 

1. Information om hantering av personuppgifter

Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn gäller då Bussutrustningar Ryde Högnäs Ab, med organisationsnummer 556328-0576, nedan kallad Bussutrustningar, tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, supportärenden och övrig kontakt med Bussutrustningar, såsom besök på vår webbplats och registrering av e-handelskonto.

2. När behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna köpa våra varor eller tjänster, kontakta oss för support eller information, besöka vår webbplats eller registrera ett e-handelskonto måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig. Du kan när som helst uppdatera dina uppgifter i ditt e-handelskonto genom att logga in på ”Mitt konto”. När det gäller e-post utskick kan du avregistrera dig från sådana utskick från Bussutrustningar Ab via ditt e-handelskonto eller genom att kontakta oss per e-post eller telefon.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

När du besöker Bussutrustningars webbplats som identifierad kund eller ansöker om e-handelskonto, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer/organisationsnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår support). Som kund hos oss kan du
köpa och sköta dom flesta ärenden utan att lämna personnummer/organisationsnummer.

4. Laglig grund, lagring och lagringstid

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund. Vi behandlar information om dig som kund för att kunna leverera bästa möjliga service och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna initialt inhämtades för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som föreskrivs enligt tillämplig lag, exempelvis i enlighet med bokföringslagen eller vid eventuella garantiåtaganden. Bussutrustningar Ab har rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och där möjligt minimerar vi lagringstiden.

5. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.  Bussutrustningar har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Bussutrustningar hanteras endast den information som är nödvändig och enbart av de personer som behöver den för att leverera bästa möjliga service till våra kunder. 

6. Dina rättigheter

Bussutrustningar ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Bussutrustningar kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att begära:

  • Tillgång till dina personuppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Vi kan då komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig.
  •  Rättelse av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ditt användarkonto och rätta felaktiga uppgifter.

  • Radering av dina personuppgifter. Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal. 
  • Begränsning av behandling av personuppgifter. Du har rätt att begära att användandet av dina uppgifter endast ska gälla för vissa avgränsade ändamål.

7. Cookies

Genom att ställa in din webbläsare att acceptera cookies samtycker du att Bussutrustningar får använda cookies på det sätt som anges nedan. En cookie är en textfil som vid uppkopplingen mot bussutrustningar.se sparas på din dator och som vid senare besök på webbplatsen kan hämtas från din dator. Bussutrustningar använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service och för att kontrollera antal besökare på webbplatsen. Det används även för att kunna anpassa erbjudanden och reklam på bussutrustningar.se  baserat på besökarens aktivitet på webbplatsen oavsett om besökaren loggar in eller inte. Cookies används även för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare som besökaren använder, hur vår webbplats används och hur vi kan förbättra dem. Denna information är viktig för oss och gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats och förbättra användarupplevelsen. Du har möjlighet att hindra att cookies lagras i din dator och kan när som helst återkalla ditt samtycke genom inställningarna i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies eller enbart vissa cookies. Du kan också när som helst radera sådana permanenta cookies som har lagrats på din hårddisk. Om du väljer att ställa in i din webbläsare så att den inte tillåter användning av cookies från hba.nu så kan det dock innebära att vissa tjänster inte kan användas eller att bussutrustningar.se inte fungerar korrekt i alla avseenden.

8. Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Bussutrustningar.
Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning. Den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

9. Kontakta oss

Om du har frågor kring vår Integritetspolicy och om hur vi använder dina personuppgifter är
du välkommen att kontakta vår support på 0155-289370 eller via e-post info@bussutrustningar.se

 

 

Företagsinformation:

Post & Brev
Bussutrustningar Ab
Box 289
61126 Nyköping

 

Besöks & Leveransadress
Företagsvägen 25
61145 Nyköping

Orgnummer: 5563280576
Telefon: 0155-289370
Fax: 0155-213539

Mail:
order@bussutrustningar.se

linus@bussutrustningar.se

ryde@bussutrustningar.se

jessica@bussutrustningar.se