Inverter är en spänningsomvanlare som omvanlar likström till växelström

Inverter 2500 W  24V
Inverter som genererar äkta sinusvåg.
10 900:-
Victron inverter med ren sinusvåg.
Victron Phoenix Växelriktare
15 300:-
Iverter  med äkta sinus 2000W
Powercecs Inverter omvandlar likström till växelström.
7 650:-