Inverter är en spänningsomvanlare som omvanlar likström till växelström

Viktron inverter med ren sinusvåg.
Viktron Phoenix Växelriktare
13 005:-
Inverter med modifierad sinus 1700W
WHS-1700 Powercecs Inverter omvandlar likström till växelström.
Iverter  med äkta sinus 2000W
Powercecs Inverter omvandlar likström till växelström.